Send As SMS

Praca za granicą

Praca w zasięgu ręki

poniedziałek, kwiecień 10, 2006

Szkocka policja zbada możliwości werbunku w Polsce

Ulice szkockich miast już wkrótce mogą patrolować policjanci zwerbowani z Polski, Łotwy i innych nowych krajów członkowskich UE; szkockie stowarzyszenie szefów policji ACPOS zamierza zbadać taką możliwość - donosi dziennik “The Scotsman”.

Pismo powołuje się na Petera Thicketta - sekretarza działu personelu i szkolenia ACPOS, według którego jeszcze w tym roku kontakt zostanie nawiązany w pierwszej kolejności z policją w Polsce, a niewykluczone, iż także z policjami innych krajów jak np. Łotwa.

ACPOS (Association of Chief Police Officers Scotland) zrzesza szkockich szefów policji. Stowarzyszenie szuka sposobów uzupełnienia niedoborów personelu w związku ze spadkiem liczby chętnych do wstąpienia do służby, a także rosnącą liczbą funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę.

“Werbowanie Polaków i obywateli innych krajów Europy Środkowowschodniej przyczyni się do zaradzenia problemom stwarzanym przez niedobór personelu, z którym boryka się policyjna służba, zapewni także i to, że policja będzie odpowiadać na potrzeby imigrantów z nowych krajów UE, których kilka tysięcy osiedliło się w Szkocji” - pisze “The Scotsman”.

Dotychczas do pracy w szkockiej policji werbowano tylko obywateli brytyjskich i irlandzkich, lub obcokrajowców, jeśli stale mieszkali w Szkocji przez co najmniej trzy lata w okresie poprzedzającym zgłoszenie się do pracy w policji.

Powodem były trudności związane ze sprawdzeniem kandydata. ACPOS liczy na to, iż we współpracy z autonomicznymi władzami Szkocji będzie można uruchomić system pozwalający ustalić, czy obcokrajowiec kandydujący do pracy w policji nie był w przeszłości karany w kraju swego pochodzenia.

Według Thicketta sposobem na przezwyciężenie trudności byłoby uzyskanie przez Szkotów bezpośredniego dostępu do rejestru skazanych w Polsce i w innych krajach, tak by szkocka policja mogła w nich werbować bezpośrednio. Taki dostęp umożliwiałby także werbowanie wśród imigrantów z pominięciem wymogu trzyletniej karencji - sądzi Thickett.

Rekruci do szkockiej policji musieliby dogłębnie poznać szkockie prawo - zastrzega Thickett.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home